0934271111 Số 71 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

LÁ TRANG TRÍ

LÁ TRANG TRÍ

Thời gian: Hạt rời size 14mm + Dây sâu sẵn
Địa điểm: 290,000đ/kg - Sale off: 250,000đ/kg
Thời gian: Dây 1m, Hạt 14mm, Pha lê xịn
Địa điểm: 390,000đ/kg - Sale off: 350.000đ/kg
Thời gian: Hạt pha lê giọt lệ, Hàng xịn
Địa điểm: 8,500đ - Sale off: 6,500đ
Thời gian: Bông 10cm, Cành 3 bông, Dài 80cm
Địa điểm: 11,500đ - Sale off: 7,500đ
Thời gian: Bông 10,5cm, Cành 2 bông, Dài 75cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Thời gian: Cành 6 nhánh, Dài 75cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 7,500đ
Thời gian: Size 4 quả, Cành dài 70cm
Địa điểm: 65,500đ - Sale off: 25,500đ
Thời gian: Cành 5 nhánh, Dài 95cm
Địa điểm: 39,500đ - Sale off: 31,500đ
Thời gian: Bông 5cm,Cành dài 36cm
Địa điểm: 12,500đ - Sale off: 4,500đ
Thời gian: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Thời gian: Chanh đốm 5 nhánh, Dài 46cm
Địa điểm: 19,500đ - Sale off: 15,500đ
Thời gian: Cành 6 nhánh lớn, Dài 95cm
Địa điểm: 35,500đ - Sale off: 26,500đ
Trang 1 / 512345