0934271111 Số 71 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

PHỤ KIỆN DECOR

PHỤ KIỆN DECOR

Thời gian: Hạt rời size 14mm + Dây sâu sẵn
Địa điểm: 290,000đ/kg - Sale off: 250,000đ/kg
Thời gian: Bông 10cm, Cành 3 bông, Dài 80cm
Địa điểm: 11,500đ - Sale off: 7,500đ
Thời gian: Bông 10,5cm, Cành 2 bông, Dài 75cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Thời gian: Cành 5 nhánh, Dài 95cm
Địa điểm: 39,500đ - Sale off: 31,500đ
Thời gian: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Thời gian: Bông 9cm, Cành 6 bông, Dài 60cm
Địa điểm: 13,500đ - Sale off: 11,500đ
Thời gian: Bông 9cm, Cành 6 bông, Dài 60cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Thời gian: Chân nến 5 tay, Cao 50cm
Địa điểm: 1,550,000đ - Sale off: 990,000đ
Thời gian: Bông 15cm, Cành 3 bông, Dài 80cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 9,500đ
Thời gian: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Địa điểm: 19,500đ - Sale off: 13,500đ
Thời gian: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Địa điểm: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Thời gian: Bông 10,5cm, Cành 6 bông, Dài 80cm
Địa điểm: 35,500đ - Sale off: 25,500đ
Trang 1 / 212