0934271111 71 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN

Shop hoa

Shop hoa

Sắp xếp theo:
Size: Hạt rời size 14mm + Dây sâu sẵn
Giá: 290,000đ/kg - Sale off: 250,000đ/kg
Size: Dây 1m, Hạt 14mm, Pha lê xịn
Giá: 390,000đ/kg - Sale off: 350.000đ/kg
Size: Hạt pha lê giọt lệ, Hàng xịn
Giá: 8,500đ - Sale off: 6,500đ
Size: Bông 11,5cm, Cành 3 bông, Dài 65cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 22,500đ
Size: Bông 11,5cm, Cành 3 bông, Dài 65cm
Giá: 27,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Bông 10cm, Cành 3 bông, Dài 80cm
Giá: 11,500đ - Sale off: 7,500đ
Size: Bông 10,5cm, Cành 2 bông, Dài 75cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Cành 6 nhánh, Dài 75cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 7,500đ
Size: Size 4 quả, Cành dài 70cm
Giá: 65,500đ - Sale off: 25,500đ
Size: Cành 5 nhánh, Dài 95cm
Giá: 39,500đ - Sale off: 31,500đ
Size: Bông 5cm,Cành dài 36cm
Giá: 12,500đ - Sale off: 4,500đ
Size: Bông 8,5cm, Cành 2 bông 1 nụ, Dài 65cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 8,500đ
Size: Bông 10cm, Cụm 9 bông, Dài 45cm
Giá: 48,500đ - Sale off: 40,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 13cm, Cành 3 bông, Dài 70cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 23,500đ
Size: Bông 9,5cm, Cành 4 bông, Dài 75cm
Giá: 35,500đ - Sale off: 26,500đ
Size: Bông 11cm, Cành 3 bông, Dài 65cm
Giá: 22,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Bông 5,5cm, Cành 7 bông, Dài 75cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Cành đơn dài 90cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Cành kép 2 bông, Dài 90cm
Giá: 22,500đ - Sale off: 17,500đ
Size: Chanh đốm 5 nhánh, Dài 46cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Cành 5 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 33,500đ- Sale off: 26,500đ
Size: Cành 6 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 35,500đ - Sale off: 26,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 80cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 16,500đ
Size: Cành 5 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 24,500đ
Size: Cành 5 nhánh lớn, Dài 90cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 16,500đ
Size: Cụm 5 nhánh lớn, Dài 65cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Cành 5 nhánh, Dài 80cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Cành 4 nhánh, Dài 95cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 107cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Cành 6 nhánh lớn, Dài 100cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Bông 20cm, Cành dài 50cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 24,500đ
Size: Bông 7,5cm, Cành 3 bông 1 nụ, Dài 70cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 9.500.00đ
Size: Bông 5,5cm, Cành 6 bông, Dài 75cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 14,500đ
Size: Bông 9cm, Cành 3 bông, Dài 75cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Bông 7,5cm, Cành 4 bông 2 nụ, Dài 90cm
Giá: 16,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Bông 7cm, Cành 7 bông, Dài 75cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Bông 6,5cm, Cành 2 bông 1 nụ, Dài 90cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 10,500đ
Size: Bông 10cm, Cành 4 bông 1 nụ, Dài 85cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 9cm, Cành 6 bông, Dài 60cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 8,5cm, Cành 3 bông 4 nụ, Dài 95cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 9cm, Cành 3 bông 3 nụ, Dài 95cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 13,500đ
Size: Bông 4cm, Cành 4 bông, Dài 61cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bôn 5,5cm, Cành 8 bông, Dài 90cm
Giá: 16,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Bông 5,5cm, Cành 7 bông, Dài 75cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 16cm, Cành 3 bông, Dài 90cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 16,500đ
Size: Bông 7cm, Cành 4 bông 2 nụ, Dài 65cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 9cm, Cành 6 bông, Dài 60cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Bông 10cm, Cành 3 bông, Dài 85cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 8cm, Cành 15 bông 6 nụ, Dài 85cm
Giá: 35,500đ - Sale off: 23,500đ
Size: Dây dài 100cm, Cánh kép
Giá: 13,500đ - Sale off: 9,500đ
Size: Bông 10cm, Cành 3 bông, Dài 70cm
Giá: 25,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Bông 11cm, Cành đơn, Dài 55cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 9,500đ
Size: Bông 7,5cm, Cành 3 bông, Dài 65cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Bông 13cm, Cành 3 bông, Dài 75cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 22,500đ
Size: Bông 9,5cm, Cành 5 nhánh, Dài 87cm
Giá: 24,500đ - Sale off: 17,500đ
Size: Bông 5cm, Cành 3 bông, Dài 45cm
Giá: 11,500đ - Sale off: 8,500đ
Size: Size 9 bông, 3 nụ, Dài 105cm
Giá: 45,500đ - Sale off: 33,500đ
Size: Size 7 bông, 4 nụ, Dài 60cm
Giá: 45,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Size 9 bông, 3 nụ, Dài 108cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 25,500đ
Size: Bông 11cm, Cành 3 bông, Dài 60cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 9,500đ
Size: Bông 13cm, Cành 2 bông, Dài 60cm
Giá: 35,500đ - Sale off: 22,500đ
Size: Bông 10,5cm, Cành đơn, Dài 50cm
Giá: 35,500đ - Sale off: 22,500đ
Size: Bông 5,5cm, Cành 10 bông, Dài 90cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 15,500đ
Size: Bông 11cm, Cành 3 bông, Dài 75cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 11cm, Cành 3 bông, Dài 70cm
Giá: 25,500đ - Sale off: 14,500đ
Size: Bông 9cm, Cành 6 bông, Dài 70cm
Giá: 29,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Bông 11cm, Cành 3 bông, Dài 60cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 8,5cm, Cành 2 bông 1 nụ, Dài 65cm
Giá: 18,500đ - Sale off: 9,500đ
Size: Bông 11cm, cành 3 bông, Dài 75cm
Giá: 28,500đ - Sale off: 19,500đ
Size: Bông 9,5cm, Cành 3 bông, Dài 64cm
Giá: 13,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 8,5cm, Cành 3 bông, Dài 80cm
Giá: 18,500đ - Sale off: 12,500đ
Size: Cành 6 nhánh lớn, Dài 110cm
Giá: 25,500đ - Sale off: 16,500đ
Size: Chân nến 5 tay, Cao 50cm
Giá: 1,550,000đ - Sale off: 990,000đ
Size: Bông 15cm, Cành 3 bông, Dài 80cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 9,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 19,500đ - Sale off: 13,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 15,500đ - Sale off: 11,500đ
Size: Bông 10,5cm, Cành 6 bông, Dài 80cm
Giá: 35,500đ - Sale off: 25,500đ
Size: Cụm 3 nhánh lớn, Dài 65cm
Giá: 12,500đ - Sale off: 9,500đ
Size: Cành 3 nhánh lớn, Dài 95cm
Giá: 21,500đ - Sale off: 12,500đ
Copy link
Powered by Social Snap