0934271111 71 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN
TUYỂN DỤNG EVENT COORDINATOR A. Mô tả công việc: - Hỗ trợ trong công tác lên kế hoạch và thực hiện các công việc cho các dự sự kiện, dự án. - Giám sát, theo dõi quá trình thực hiện...
TUYỂN DỤNG THIẾT 3D A. Mô tả công việc: - Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát, lên layout mặt bằng, đề xuất các phương án thiết kế - Thiết kế diễn họa 3D, 2D, đề xuất các ý tưởng, thuyết...
TUYỂN DỤNG EVENT TEAM LEADER A. Mô tả công việc: Tham gia tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân sự nhóm làm việc hiệu quả đạt KPI và tăng trưởng. Xây dựng PKI cho từng bộ phận, Xây dựng kế...
TUYỂN DỤNG ACCOUNT EXECUTIVE A. Mô tả công việc: - Tư vấn giới thiệu dịch vụ, chăm sóc khách hàng - Lên concept làm proposal thuyết trình thuyết phục khách hàng ký hợp đồng - Lập kế hoạch để triển...