TUYỂN CONTENT MARKETING 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ -  SP/DV: Cưới hỏi, thời trang, hoa II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Sáng tạo nội dung phục vụ các chiến dịch MKT. - Các công việc MKT khác theo sự...
TUYỂN MEDIA MARKETING 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ -  SP/DV: Cưới hỏi, thời trang, hoa II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chụp ảnh, quay dựng sản phẩm. - Sáng tạo ý tưởng quay dựng sp. - Các công việc...
MARKETING TEAM LEADER 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ -  SP/DV: Cưới hỏi, thời trang II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Kế hoạch triển khai các chiến dịch MKT. - Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự. - Xây...
TUYỂN ADS 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ -  SP/DV: Cưới hỏi, thời trang, hoa II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Setup chiến dịch ads theo phân công. - Tối ưu ads đạt hiệu quả ngân sách và chuyển đổi....
TUYỂN EVENT PRODUCTION 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ - SP/DV: Sự kiện, tiệc cưới II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kế hoạch sản xuất, triển khai dự án. - Điều phối setup các hạng mục dự án. - Thực...
TUYỂN THIẾT KẾ 3D 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ - SP/DV: Sự kiện, tiệc cưới II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - khảo sát, lên layout mặt bằng. - Đề xuất các phương án thiết kế. - Thiết kế diễn...
TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG SỰ KIỆN 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ -  SP/DV: Sự kiện, tiệc cưới II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Kế hoạch triển khai các dự án. - Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự. -...
TUYỂN ACCOUNT EVENT 2021 I. SẢN PHẨM DỊCH VỤ -  SP/DV: Sự kiện, tiệc cưới II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tư vấn giới thiệu dịch vụ, chăm sóc KH. - Làm proposal thuyết trình thuyết phục KH. - Triển...